Pomoc dla Konradka

Czym jest autyzm?

 

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia, jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu. Autyzm i jego pochodne, jak podaje statystyka, występują raz na 10 000 dzieci i występuje cztery razy częściej u chłopców niż dziewczynek. Dochody, stopa życiowa, czy wykształcenie rodziny nie mają żadnego wpływu na występowanie autyzmu. Autyzm ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów socjalnych i porozumiewania się.

Dzieci i dorośli z autyzmem najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie i wspólnych czynnościach. Zaburzenia utrudniają im porozumienie z innymi i stosunek do świata zewnętrznego. Chorzy mogą wykonywać te same ruchy ciała (np. machanie ręką, kołysanie się), nietypowe reakcje wobec ludzi, lub przywiązanie do przedmiotów, czy sprzeciwianie się jakimkolwiek zmianom w rutynie. W niektórych przypadkach może występować agresja i/lub samo okaleczanie się. Autyzm jest trzecim najczęściej spotykanym upośledzeniem rozwojowym - częstszym niż zespół Downa. Jednak większość społeczeństwa, w tym wielu pracowników służby zdrowia, świata nauki, nadal nie rozumie jak autyzm oddziałuje na osoby chore i jaki jest najlepszy sposób pracy z osobami cierpiącymi na autyzm.

Jak zachowują się osoby z autyzmem?

 

Dzieci autystyczne rozwijają się w zasadzie normalnie aż do 24-30 miesiąca, kiedy to rodzice mogą zauważyć opóźnienie w mowie, zabawach lub kontakcie z dzieckiem.

Autyzm może się objawiać w następujących sferach:

  • mowa rozwija się słabo lub wcale, używanie słów bez znaczenia, porozumiewanie się gestami zamiast słów, słaba możliwość skupienia uwagi,
  • dziecko woli spędzać czas samo niż z innym, nie interesuje się zawieraniem przyjaźni, słaby kontakt wzrokowy, mało się uśmiecha,
  • nadwrażliwość na dotyk lub brak reakcji na ból, wzrok, słuch, dotyk, ból, węch, smak mogą być mniej lub bardziej upośledzone,
  • brak spontaniczności lub pomysłowości w zabawach, nie proponuje czynności, nie wymyśla zabaw,
  • nadpobudliwość lub otępienie, częste wybuchy złego humoru bez powodu, uparte przywiązanie do jednego przedmiotu lub osoby, może okazywać agresję lub autoagresję.

Czy istnieje lekarstwo na autyzm?

 

Wiedza na temat autyzmu pogłębiła się ogromnie od czasu pierwszego sformułowania autyzmu w 1943. Niektóre wcześniejsze dążenia do uleczenia wydają się dziś nierealne w świetle tego, co jest wiadome na temat chorób mózgu. Wyleczyć znaczy "przywrócić do zdrowia fizycznego, psychicznego, stanu normalnego". W medycznym sensie nie ma leku na wyleczenie zmian w mózgu, które są czynnikiem autyzmu. Aczkolwiek ciągle znajdujemy lepsze sposoby rozumienia choroby i pomocy chorym w przystosowaniu się. Niektóre symptomy mogą z czasem zelżeć, inne mogą zniknąć.

Przy właściwej opiece wiele zachowań autystycznych może być zmienionych na lepsze, nawet do momentu, gdzie mogą one ustąpić. Niestety, większość dzieci i dorosłych będzie okazywała pewne stopnie autyzmu przez całe życie. Możliwe są różne rodzaje terapii w zakresie mowy, zachowania, wzroku, słuchu, terapie muzyczne, a także leki i zalecenia dietetyczne. Terapie powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb chorego.

Tłumaczenie definicji autyzmu wg ASA

Przykłady obiegowych opinii na temat autyzmu i komentarze rodziców dzieci z autyzmem.

 
OpisKomentarz
Osoby z autyzmem nie przytulają sięWiele osób z autyzmem przytula się do rodziców i opiekunów
Osoby z autyzmem nie patrzą w oczyCześć osób nawiązuje dobry kontakt wzrokowy
Osoby z autyzmem są smutneCzęsto są to ludzie „wiecznie uśmiechnięci” i radośni, okazujący w ten sposób przynależność do świata społecznego. Jest to forma zdobywania przez nich akceptacji.
Wszystkie dzieci z autyzmem zachowują się tak samoNie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. Obraz choroby może się skrajnie różnić
Osoby z autyzmem są agresywneTylko u części osób mogą wystąpić takie zachowania
Autyzm jest spowodowany przez odrzucająca postawę matki (teoria „zimnej” matki)Autyzm jest zaburzeniem pracy mózgu. Nie jest wywołany przez nieprawidłowe relacje z matką i odrzucenie
Autyzm jest nieuleczalnyWczesna interwencja terapeutyczna może sprawić, że dziecko pokona ograniczenia związane z chorobą. Nie oznacza to jednak, ż każdy przypadek autyzmu można wyleczyć. Oznacza jednak, że w przypadku intensywnej terapii może znacznie poprawić stan chorego.
Osoby z autyzmem nie kontaktują się z innymi ludźmi, unikają ludzi, izolują się fizycznie, siedzą w kącie, patrzą niewidzącym wzrokiemWiele osób dąży do kontaktów z innymi, zaczepia ludzi, mówi do nich, ciągnie za ręce, nakłania do jakiejś czynności, ale najczęściej na własnych warunkach.
Dzieci z autyzmem są spokojne, pogrążone we własnym świecieNie zawsze. Autyzm często wiąże się z nadruchliwością, pobudzeniem, niepokojem ruchowym i emocjonalnym.
Osoby z autyzmem stwarzają sobie swój przyjazny dla nich autystyczny świat, w którym szczęśliwe izolują się od naszego „złego” świataPostawa wycofująca u osób z autyzmem wynika z odgradzanie się od nadmiaru bodźców i z chęci ucieczki do „lepszego świata”. Autyzm nie jest wyborem!
Osoby z autyzmem nie mają żadnych zainteresowań.Wręcz przeciwnie - zainteresowania potrafią być wręcz obsesyjne (np. mapy, liczenie, dinozaury). Mogą przemijać a na ich miejsce pojawiają się nowe, równie intensywne.
Autyzm wiąże się zawsze z upośledzeniem umysłowymNie zawsze osoba z autyzmem jest upośledzona umysłowo, część z nich wykazuje inteligencję w normie a nawet ponadprzeciętną.
Dziecko samo wyrośnie z tego, trzeba czekaćDziecko nie wyrośnie z tego bez wielokierunkowej terapii
Dzieci z autyzmem nie są zainteresowane innymi dziećmi, nie bawią się razemCzęsto dzieci są zainteresowane zabawą, ale przeważnie stoją nieco z boku, próbują włączać się do zabawy, która polega przeważnie na wspólnym bieganiu, aktywności fizycznej. Nie są jednak gotowe podjąć bez przygotowania zabawy (w udawanie)