Pomoc dla Konradka

Rehabilitacja


Z dzieckiem autystycznym można pracować w różny sposób. Każde z dzieci jest inne, wymaga innego rodzaju oddziaływania terapeutycznego. W zależności na jakim etapie rozwoju się ono znajduje i jak bardzo jest "wycofane", podejmuje się odpowiednie formy i techniki pracy. Każda metoda terapeutyczna jest dobra, przynosi efekty, o ile jest stosowana w odpowiednich warunkach i jest adekwatna do możliwości dziecka. Obecnie istnieje kilkanaście metod terapeutycznych. Niektóre z nich mają wspólny mianownik, inne stanowią zupełnie odrębne programy.